Display: visual, text

Česká národní skupina mezinárodní federace hudebního průmyslu

www.ifpicr.cz [current version]

Stránky informují o aktivitách proti nelegálnímu rozšiřování hudebních děl ať již v rámci hmotné či elektronické podoby. Součástí statistiky.

Publisher: Mezinárodní federace hudebního průmyslu. Národní skupina ČR

Creative Commons Česká republika

www.creativecommons.cz [current version]

České stránky na podporu licencí Creative Commons. Informace o jejich vztahu k české legislativě, aktuálním dění, otázkách z praxe, typech licencí.

Publisher: Creative Commons ČR

Licence: CC BY 4.0

Daidalos : informační server pro knihovníky

daidalos.ff.cuni.cz [current version]

Články z oblasti českého knihovnictví - knihovnické služby, informační zdroje, aktuality z knihoven. Součástí je sekce výukových materiálů určených pro knihovníky se zaměřením na ovládání textových editorů (word), elektronické pošty a internetových prohlížečů

Publisher: Univerzita Karlova

E-zdroje : informace přímo na vašem monitoru

e-zdroje.vsb.cz [current version]

Aktuality a trendy z oblasti otevřeného přístupu k informacím (open access) a elektronických informačních zdrojů

Publisher: Vysoká škola báňská - TU

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ

Fotomonitor.info

fotomonitor.info [current version]

Informace pro fotografy převážně z oblasti autorského práva: ochrana autorských práv, kolektivní správa, přehled relevantních soudních případů v ČR i ve světě. Web dále obsahuje informace o obchodních modelech při prodeji fotografií, registr výstav fotografií, informace o fotografických soutěžích a grantech

Publisher: Synek, Lubomír

Gestor : ochranný svaz autorský

www.gestor.cz [current version]

Stránky občanského sdružení Gestor - ochranného svazu autorského, který poskytuje pro autory kolektivní správu práva na odměnu při opětném prodeji originálu výtvarného díla uměleckého. Orgány společnosti, hospodaření, seznam zastupovaných autorů, sekce otázky a odpovědi

Publisher: Gestor

Jiří Hradec : autorská práva v ČR a zločinné praktiky OSA

www.jirihradec.cz [current version]

Detailní Informace o sporu hudebního skladatele Jiřího Hradce a Ochranného svazu autorského (OSA) ohledně proplácení autorských odměn za užití autorské hudby. Stránky obsahují informace o založení a členech vedení OSA, korespondenci a rozsudky soudu, autorském zákoně a další "zákulisní" informace

Publisher: Hradec, Jiří

Lexforum.cz : otevřené fórum pro české a slovenské právniky

lexforum.cz [current version]

Weblog přináší informace o aktuálním dění v jednotlivých oblastech práva

Publisher: Kvasnica, Milan

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ

OSA - ochranný svaz autorský

www.osa.cz [current version]

Zdroj představuje cíle Ochranného svazu autorského (OSA) a zároveň návodné informace pro autory a nakladatele, kteří se nechávají svazem zastupovat při kolektivní správě svých autorských práv. Web obsahuje také výčet práv a povinností pro uživatele hudebních děl zastupovaných autorů

Publisher: Ochranný svaz autorský

Pirátské noviny

piratskenoviny.cz [current version]

Aktuality, události z oblasti autorského práva na internetu a internetového pirátství, komentáře a glosy z politických událostí v národním i mezinárodním měřítku, které se této oblasti dotýkají

Publisher: Brož, Martin

Prosazování práv z duševního vlastnictví

dusevnivlastnictvi.cz [current version]

Informace zejména z oblasti prosazování práv z duševního vlastnictví. Výukové materiály, judikáty, právní předpisy, metodiky

Publisher: Úřad průmyslového vlastnictví

Vzory.cz

www.vzory.cz [current version]

Stránky obsahují sbírku vzorů smluv a jiných dokumentů z různých oblastí práva.

Publisher: Vzory.cz

Licence: CC BY-NC 3.0 CZ
1 2