Display: visual, text

Pirátské noviny

piratskenoviny.cz [current version]

Aktuality, události z oblasti autorského práva na internetu a internetového pirátství, komentáře a glosy z politických událostí v národním i mezinárodním měřítku, které se této oblasti dotýkají

Publisher: Brož, Martin

Revue pro právo a technologie

journals.muni.cz/revue [current version]

Recenzovaný vědecký časopis zaměřený na technologické odbory práva a právní vědy. Dostupné též v tištěné podobě.

Publisher: Masarykova univerzita. Právnická fakulta

Stop pirátství

www.stoppiratstvi.cz [current version]

Stránky zaměřené především na děti a mládež s cílem šířit a zvyšovat právní povědomí o problematice ochrany autorských práv na internetu.

Publisher: Škop, Jiří

1