Display: visual, text

Centrum pro podporu open science

openscience.cuni.cz [current version]

Centrum poskytuje centrální metodickou podporu v oblasti open access a správy výzkumných dat na Univerzitě Karlově. Informace o centru, otevřené UK, open access, výzkumných datech a aktuálním dění.

Publisher: Univerzita Karlova

Český statistický úřad

czso.cz [current version]

Portál Českého statistického úřadu. Poskytuje informace o státní ekonomice, pohybu osob, vědě a výzkumu, společnosti. Součástí jsou informace o organizaci úřadu a nabízených službách, databáze, registry, klasifikace.

Publisher: Český statistický úřad

1