Display: visual, text

ACFK : Asociace českých filmových klubů

acfk.cz/ [current version]

Informace o filmech, které jsou v distribuci Asociace českých filmových klubů, seznam členských filmových klubů a výsledků výročních cen AČFK od roku 1998

Publisher: Asociace českých filmových klubů

České korunovační klenoty

www.korunovacni-klenoty.cz [current version]

Webové stránky věnované českým korunovačním klenotům, jejich fotodokumentaci a historii tohoto symbolu českých dějin.

Publisher: EDU ART PRAHA

Folia Historica Bohemica

www.hiu.cas.cz/periodika/folia-historica-bohemica [current version]

Recenzovaný neimpaktovaný časopis specializující se na české a obecné dějiny raného novověku. Časopis uveřejňuje odborné studie, diskusní příspěvky a recenze nejnovější zahraniční i domácí literatury.

Publisher: Akademie věd ČR. Historický ústav

Macroeconomic Forecast

www.mfcr.cz/en/statistics/macroeconomic-forecast [current version]

Webové stránky představující v anglickém jazyce čtvrtletně makroekonomické predikace a průzkumy Ministerstva financí.

Publisher: Ministerstvo financí ČR

Licence: CC BY-ND 3.0 CZ

Univerzita a republika 1918-2018

uk100.cuni.cz [current version]

Stránky se u příležitosti 100. výročí vzniku samostatné Československé republiky věnují vztahům mezi ní a Univerzitou Karlovou. Obsahují informace o osobnostech a událostech, seznam akcí pro odborníky i veřejnost.

Publisher: Univerzita Karlova

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře

www.updi.cz [current version]

Oficiální web Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře. Obsahuje informace o úřadu, aktuality a úřední desku.

Publisher: Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře

1