Display: visual, text

Asociace konferenčních tlumočníků v České republice

www.askot.cz [current version]

Stránky profesní výběrové asociace. Informace o asociaci, tlumočení, zásadách práce, aktuality a seznam členů asociace.

Publisher: Asociace konferenčních tlumočníků v ČR

Česká informační společnost, o.s.

cisvts.cz [current version]

Stránky družení občanů, kteří pracují v některém z oborů zabývajících se vyhledáváním, uchováváním a zpřístupňováním informací odborného charakteru. Historie, stanovy, organizační řád, pořádané konference, odborné sekce a další informace.

Publisher: Česká informační společnost

Doprava, zdraví a životní prostředí

dzzp.cdv.cz/ [current version]

Konference Doprava, zdraví a životní prostředí je organizována Centrem dopravního výzkumu. Webové stránky kromě aktuálního ročníku obsahují i archiv ročníků předešlých.

Publisher: Centrum dopravního výzkumu

Inforum

www.inforum.cz [current version]

Informace o konferenci, která je zaměřena výhradně na elektronické informační zdroje a jejich profesionální využívání, a to jak ve firemní a knihovnické oblasti, tak i v oblastech vzdělávání a otevřeného přístupu (Open Access). Stránky obsahují příspěvky z aktuálního ročníku plus archiv sborníků všech předešlých ročníků

Publisher: Albertina icome Praha

Nové myšlení v podnikání a managementu

www.systemic.cz/new/ [current version]

Informace o konferenci, programu, součástí sborník příspěvků.

Publisher: Extima CZ

Licence: CC BY-NC-SA 3.0 CZ

O sexualitě a lidských vztazích

www.systemic.cz/sex/ [current version]

Informace o konferenci, programu, součástí sborníky příspěvků a informační bulletin.

Publisher: Extima CZ

Licence: CC BY-NC-SA 3.0 CZ

Seventh Framework Programme

www.fp7.cz [current version]

Jedná se o stránky, které přinášejí informace o sedmém rámcovém programu Evropské unie a jeho programech na podporu výzkumu a vývoje

Publisher: Akademie věd ČR. Technologické centrum

1