Display: visual, text

Budoucnost profesí

budoucnostprofesi.cz [current version]

Střednědobé analýzy trhu práce pro jednotlivé profese, sektorové studie vybraných částí české ekonomiky, vývoj zaměstnanosti v odvětvích a na regionálních trzích práce

Publisher: Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ

Equal ČR

www.equalcr.cz [current version]

Zdroj přibližuje aktivity a posláni Iniciativy Společenství Equal, které bylo vytvořeno za účelem odstranění nerovností na trhu práce

Publisher: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Evropská kontaktní skupina

ekscr.cz/ [current version]

Stránky neziskové organizace, která prosazuje rovné příležitosti mezi muži a ženami, bojuje proti rasismu a diskriminaci cizinek a cizinců a snaží se měnit zažité genderové stereotypy a předsudky v ČR i v Evropě. Informace o organizaci a jejich projektech

Publisher: Evropská kontaktní skupina v České republice

Evropský sociální fond v ČR

esfcr.cz [current version]

Informace o možnostech čerpání prostředků z Evropského sociálního fondu, jehož posláním je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů

Publisher: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Institut pro výzkum reprodukce a integrace společnosti : IVRIS

ivris.fss.muni.cz [current version]

Informace o vědecké činnosti Institutu pro výzkum reprodukce a integrace společnosti

Publisher: Institut pro výzkum reprodukce a integrace společnosti

Licence: CC BY-NC-ND 3.0

Integrovaný portál MPSV

portal.mpsv.cz [current version]

Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí. Poskytuje informace a služby v oblasti zaměstnanosti a státní sociální podpory

Publisher: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Legální migrace - otevřená šance

imigracecz.org [current version]

Informace o možnostech zapojení zahraničních pracovníků v rámci českého trhu práce, pokyny pro potencionální zaměstnance i zaměstnavatele

Publisher: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Meta : sdružení pro příležitosti mladých migrantů

meta-ops.eu [current version]

Informace o vzdělávání cizinců v rámci jejich integrace na pracovním trhu v ČR. Podpůrné materiály pro cizince i pro jejich pedagogy

Publisher: Meta - sdružení pro příležitosti mladých migrantů

Licence: CC BY-NC-ND 3.0

ProEquality

www.proequality.cz [current version]

Centrum ProEquality je nezávislé a nepolitické centrum spojující v sobě výzkum a aktivismus zaměřený na prosazování rovných příležitostí žen a mužů v české společnosti i na mezinárodní úrovni. Slovník pojmů, seznam pořádaných seminářů, publikace podávající aktuální obraz vybraného tématu

Publisher: Otevřená společnost

Půl na půl : rovné příležitosti žen a mužů

www.rovneprilezitosti.cz [current version]

Stránky obsahují informace o projektu "půl na půl - rovné příležitosti žen a mužů", jehož cílem je vývoj a prosazování nových nástrojů v boji proti všem formám diskriminace a s nerovnostmi na trhu práce. Poradenství, informace pro zaměstnavatele, média a odbornou veřejnost

Publisher: Gender Studies

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí

www.vupsv.cz [current version]

Ústav se zabývá aplikovaným výzkumem v oblasti práce a sociálních věcí na regionální, celostátní i mezinárodní úrovni. Mezi hlavní výzkumné zájmy patří: trh práce a zaměstnanost; sociální dialog a pracovní vztahy; sociální ochrana; rodina; rovné příležitosti; příjmy a mzdy, teorie sociální politiky. Nedílnou součástí ústavu je také České informační centrum sociální ochrany (ČICSO).

Publisher: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí

1