Display: visual, text

Equal ČR

www.equalcr.cz [current version]

Zdroj přibližuje aktivity a posláni Iniciativy Společenství Equal, které bylo vytvořeno za účelem odstranění nerovností na trhu práce

Publisher: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Půl na půl : rovné příležitosti žen a mužů

www.rovneprilezitosti.cz [current version]

Stránky obsahují informace o projektu "půl na půl - rovné příležitosti žen a mužů", jehož cílem je vývoj a prosazování nových nástrojů v boji proti všem formám diskriminace a s nerovnostmi na trhu práce. Poradenství, informace pro zaměstnavatele, média a odbornou veřejnost

Publisher: Gender Studies

1