If you see this page, it is not possible to search the archive right now. Some links may return an error.

We are trying to resolve the problem. Please, try to load Webarchiv again later.Display: visual, text

Evropská kontaktní skupina

ekscr.cz/ [current version]

Stránky neziskové organizace, která prosazuje rovné příležitosti mezi muži a ženami, bojuje proti rasismu a diskriminaci cizinek a cizinců a snaží se měnit zažité genderové stereotypy a předsudky v ČR i v Evropě. Informace o organizaci a jejich projektech

Publisher: Evropská kontaktní skupina v České republice

Feminismus.cz : o ženách, mužích, feminismu a gender studies

feminismus.cz [current version]

Web zabývající se situací žen v České republice, ženskými organizacemi, rovnými příležitostmi, feminismem a gender studies

Publisher: Gender Studies

Gender a výzkum = Gender and Research

genderonline.cz [current version]

Webové stránky recenzovaného vědeckého transdisciplinárního časopisu genderových studií a feministické teorie. V časopise jsou publikovány stati v češtině nebo angličtině, které uplatňují genderovou či feministickou perspektivu v oboru sociologie, filosofie, politologie, historie, kulturních studií anebo v dalších sociálních a humanitních vědách.

Publisher: Akademie věd ČR. Sociologický ústav

Genderová informační a tisková agentura - gitA

ta-gita.cz [current version]

Informační servis o problematice genderu, diskriminace žen a rovných šancí. Zvláštní pozornost je věnována tématu žen v politice

Publisher: proFem

Gender Studies

genderstudies.cz [current version]

Informace o organizaci Gender Studies, zabývající se otázkami vztahů mužů a žen a jejich postavením ve společnosti. Organizační struktura, aktivity, odborné texty, publikace a tiskové zprávy

Publisher: Gender Studies

Nové ženy : ženy i pro občanskou společnost

www.novezeny.eu [current version]

Jedná se o projekt sdružení Žába na prameni, který je určen především ženám po mateřské a rodičovské dovolené, které mají chuť zapojit se intenzivněji do života obce či okolí, v němž žijí

Publisher: Žába na prameni

Otevřená společnost

www.otevrenaspolecnost.cz [current version]

Informace o společnosti, která se zaměřuje na projekty v oblastech: přístup a participace občanů na správě věcí veřejných, reforma policejní služby, rovné příležitosti pro ženy a muže, kulturní politika, sociální vyloučení, sociální ekonomika. Informace o projektech, aktuality z jejich oblastí

Publisher: Otevřená společnost

ProEquality

www.proequality.cz [current version]

Centrum ProEquality je nezávislé a nepolitické centrum spojující v sobě výzkum a aktivismus zaměřený na prosazování rovných příležitostí žen a mužů v české společnosti i na mezinárodní úrovni. Slovník pojmů, seznam pořádaných seminářů, publikace podávající aktuální obraz vybraného tématu

Publisher: Otevřená společnost

Půl na půl : rovné příležitosti žen a mužů

www.rovneprilezitosti.cz [current version]

Stránky obsahují informace o projektu "půl na půl - rovné příležitosti žen a mužů", jehož cílem je vývoj a prosazování nových nástrojů v boji proti všem formám diskriminace a s nerovnostmi na trhu práce. Poradenství, informace pro zaměstnavatele, média a odbornou veřejnost

Publisher: Gender Studies

Rovné příležitosti do firem

zpravodaj.feminismus.cz [current version]

Zpravodaj sledující problematiku dodržování rovných příležitostí mužů a žen na pracovním trhu. Vedle genderové roviny je problém analyzován i z etnického hlediska

Publisher: Gender Studies

Rovné příležitosti v pedagogické praxi : : vzdělávací projekt občanského sdružení Žába na prameni

rppp.cz [current version]

Stránky projektu organizace Žába na prameni, jehož cílem je zavádění genderově senzitivní výuky do základních škol.

Publisher: Žába na prameni

Žába na prameni, o.s. : rozcestník hlavních aktivit a projektů

zabanaprameni.cz [current version]

Stránky sdružení, jehož cílem je osvěta a vzdělávání společnosti v oblasti rovnoprávnosti žen a mužů

Publisher: Žába na prameni

1 2