Display: visual, text

Evropská kontaktní skupina

ekscr.cz/ [current version]

Stránky neziskové organizace, která prosazuje rovné příležitosti mezi muži a ženami, bojuje proti rasismu a diskriminaci cizinek a cizinců a snaží se měnit zažité genderové stereotypy a předsudky v ČR i v Evropě. Informace o organizaci a jejich projektech

Publisher: Evropská kontaktní skupina v České republice

Feminismus.cz : o ženách, mužích, feminismu a gender studies

feminismus.cz [current version]

Web zabývající se situací žen v České republice, ženskými organizacemi, rovnými příležitostmi, feminismem a gender studies

Publisher: Gender Studies

Genderová informační a tisková agentura - gitA

ta-gita.cz [current version]

Informační servis o problematice genderu, diskriminace žen a rovných šancí. Zvláštní pozornost je věnována tématu žen v politice

Publisher: proFem

Gender sociologie

genderonline.cz [current version]

Informace o činnosti Oddělení Gender & sociologie Sociologického ústavu AV ČR, které je klíčovou institucí v oblasti výzkumu postavení mužů a žen ve společnosti. Organizační struktura, tematická bibliografie, odborné příspěvky

Publisher: Akademie věd ČR. Sociologický ústav

Gender Studies

genderstudies.cz [current version]

Informace o organizaci Gender Studies, zabývající se otázkami vztahů mužů a žen a jejich postavením ve společnosti. Organizační struktura, aktivity, odborné texty, publikace a tiskové zprávy

Publisher: Gender Studies

Nové ženy : ženy i pro občanskou společnost

www.novezeny.eu [current version]

Jedná se o projekt sdružení Žába na prameni, který je určen především ženám po mateřské a rodičovské dovolené, které mají chuť zapojit se intenzivněji do života obce či okolí, v němž žijí

Publisher: Žába na prameni

Otevřená společnost

www.otevrenaspolecnost.cz [current version]

Informace o společnosti, která se zaměřuje na projekty v oblastech: přístup a participace občanů na správě věcí veřejných, reforma policejní služby, rovné příležitosti pro ženy a muže, kulturní politika, sociální vyloučení, sociální ekonomika. Informace o projektech, aktuality z jejich oblastí

Publisher: Otevřená společnost

ProEquality

www.proequality.cz [current version]

Centrum ProEquality je nezávislé a nepolitické centrum spojující v sobě výzkum a aktivismus zaměřený na prosazování rovných příležitostí žen a mužů v české společnosti i na mezinárodní úrovni. Slovník pojmů, seznam pořádaných seminářů, publikace podávající aktuální obraz vybraného tématu

Publisher: Otevřená společnost

Půl na půl : rovné příležitosti žen a mužů

www.rovneprilezitosti.cz [current version]

Stránky obsahují informace o projektu "půl na půl - rovné příležitosti žen a mužů", jehož cílem je vývoj a prosazování nových nástrojů v boji proti všem formám diskriminace a s nerovnostmi na trhu práce. Poradenství, informace pro zaměstnavatele, média a odbornou veřejnost

Publisher: Gender Studies

Rovné příležitosti do firem

zpravodaj.feminismus.cz [current version]

Zpravodaj sledující problematiku dodržování rovných příležitostí mužů a žen na pracovním trhu. Vedle genderové roviny je problém analyzován i z etnického hlediska

Publisher: Gender Studies

Rovné příležitosti v pedagogické praxi : : vzdělávací projekt občanského sdružení Žába na prameni

rppp.cz [current version]

Stránky projektu organizace Žába na prameni, jehož cílem je zavádění genderově senzitivní výuky do základních škol.

Publisher: Žába na prameni

Žába na prameni, o.s. : rozcestník hlavních aktivit a projektů

zabanaprameni.cz [current version]

Stránky sdružení, jehož cílem je osvěta a vzdělávání společnosti v oblasti rovnoprávnosti žen a mužů

Publisher: Žába na prameni

1 2