Display: visual, text

Blog - Richard Kolář (blog.iDNES.cz)

richardkolar.blog.idnes.cz [current version]

Osobní blog operního manažera a bývalého zástupce opery Národního divadla. Názory na kulturní politiku, zejména v oblasti divadla a opery.

Publisher: Kolář, Richard

Blog - Zdeněk Slanina (blog.iDNES.cz)

zdenekslanina.blog.idnes.cz [current version]

Osobitý, vesměs kritický, autorův pohled na společnost. Postřehy z cest.

Publisher: Slanina, Zdeněk

Licence: CC BY-NC-ND 4.0

Ministerstvo kultury

www.mkcr.cz [current version]

Do působnosti ministerstva spadají mimo jiné kulturní památky, církve a náboženské společnosti, tisk, včetně vydávání neperiodického tisku a jiných informačních prostředků, příprava návrhů zákonů a jiných právních předpisů pro oblast rozhlasového a televizního vysílání nebo provádění autorského zákona

Publisher: Ministerstvo kultury

Otevřená společnost

www.otevrenaspolecnost.cz [current version]

Informace o společnosti, která se zaměřuje na projekty v oblastech: přístup a participace občanů na správě věcí veřejných, reforma policejní služby, rovné příležitosti pro ženy a muže, kulturní politika, sociální vyloučení, sociální ekonomika. Informace o projektech, aktuality z jejich oblastí

Publisher: Otevřená společnost

Plzeň 2015

www.plzen2015.net [current version]

Projekt zaměřený na kandidaturu města Plzně na Evropské hlavní město kultury 2015. Informace o projektu, kultuře a akcích v Plzni.

Publisher: Plzeň 2015

Za Česko kulturní : iniciativa pro podporu živého umění

www.zaceskokulturni.cz [current version]

Stránky iniciativy, jejímž cílem je na základě dialogu s představiteli státu a samospráv zlepšovat financování živé kultury. Historie a program iniciativy, aktuality a veřejné diskuze

Publisher: Deník Alarm

1