Display: visual, text

Ministerstvo kultury

www.mkcr.cz [current version]

Do působnosti ministerstva spadají mimo jiné kulturní památky, církve a náboženské společnosti, tisk, včetně vydávání neperiodického tisku a jiných informačních prostředků, příprava návrhů zákonů a jiných právních předpisů pro oblast rozhlasového a televizního vysílání nebo provádění autorského zákona

Publisher: Ministerstvo kultury

1