Display: visual, text

Ministerstvo kultury

www.mkcr.cz [current version]

Do působnosti ministerstva spadají mimo jiné kulturní památky, církve a náboženské společnosti, tisk, včetně vydávání neperiodického tisku a jiných informačních prostředků, příprava návrhů zákonů a jiných právních předpisů pro oblast rozhlasového a televizního vysílání nebo provádění autorského zákona

Publisher: Ministerstvo kultury

Za Česko kulturní : iniciativa pro podporu živého umění

www.zaceskokulturni.cz [current version]

Stránky iniciativy, jejímž cílem je na základě dialogu s představiteli státu a samospráv zlepšovat financování živé kultury. Historie a program iniciativy, aktuality a veřejné diskuze

Publisher: Deník Alarm

1