Display: visual, text

Chytrá žába : projekt o.s. Žába na prameni

chytrazaba.cz [current version]

Stránky projektu, jehož cílem je vývoj, vytvoření a pilotní ověření kombinovaného vzdělávacího programu s využitím metody e-learnigu ke vzdělávání v oblastech souvisejícími s řízením a rozvojem obce a občanské společnosti.

Publisher: Žába na prameni

Nové ženy : ženy i pro občanskou společnost

www.novezeny.eu [current version]

Jedná se o projekt sdružení Žába na prameni, který je určen především ženám po mateřské a rodičovské dovolené, které mají chuť zapojit se intenzivněji do života obce či okolí, v němž žijí

Publisher: Žába na prameni

Rovné příležitosti v pedagogické praxi : : vzdělávací projekt občanského sdružení Žába na prameni

rppp.cz [current version]

Stránky projektu organizace Žába na prameni, jehož cílem je zavádění genderově senzitivní výuky do základních škol.

Publisher: Žába na prameni

Žába na prameni, o.s. : rozcestník hlavních aktivit a projektů

zabanaprameni.cz [current version]

Stránky sdružení, jehož cílem je osvěta a vzdělávání společnosti v oblasti rovnoprávnosti žen a mužů

Publisher: Žába na prameni

1