Display: visual, text

Česká ženská lobby

www.czlobby.cz [current version]

Stránky organizace, která hájí práva žen v České republice. Součástí informace o sdružení, činnosti spolupracujících organizací.

Publisher: Česká ženská lobby

Evropská kontaktní skupina

ekscr.cz/ [current version]

Stránky neziskové organizace, která prosazuje rovné příležitosti mezi muži a ženami, bojuje proti rasismu a diskriminaci cizinek a cizinců a snaží se měnit zažité genderové stereotypy a předsudky v ČR i v Evropě. Informace o organizaci a jejich projektech

Publisher: Evropská kontaktní skupina v České republice

Prameny k dějinám 19. století

historie.upol.cz/19/ [current version]

Databáze pramenů k dějinám 19. století, Francouzská revoluce, napoleonské války, liberalismus a konzervatismus, kultura, církev, náboženství, ženská práva, židé a antisemitismus, nacionalismus apod. Je uspořádána chronologicko-tematicky. Textové dokumenty jsou doplněny obrazovými prameny

Publisher: Univerzita Palackého. Katedra historie

ProFem : konzultační středisko pro ženské projekty, o.p.s.

profem.cz [current version]

Informace o neziskové organizaci, která se zaměřuje na poskytování poradenských služeb a konzultací ženským projektùm a organizacím. Věnuje se také problematice násilí na ženách a porušování ženských lidských práv

Publisher: proFem

Ženská práva jsou lidská práva

zenskaprava.ecn.cz [current version]

Webová stránka se zabývá ženskými právy, rovnými příležitostmi mužů a žen a problémy z toho vyplývající (násilí na ženách, nerovnost na pracovním trhu, v politice a v dalších sférách)

Publisher: NESEHNUTÍ Brno

1