Display: visual, text

Genderová informační a tisková agentura - gitA

ta-gita.cz [current version]

Informační servis o problematice genderu, diskriminace žen a rovných šancí. Zvláštní pozornost je věnována tématu žen v politice

Publisher: proFem

ProFem : konzultační středisko pro ženské projekty, o.p.s.

profem.cz [current version]

Informace o neziskové organizaci, která se zaměřuje na poskytování poradenských služeb a konzultací ženským projektùm a organizacím. Věnuje se také problematice násilí na ženách a porušování ženských lidských práv

Publisher: proFem

1