Display: visual, text

Centrum pro integraci cizinců : CIC

www.cicops.cz/cz/ [current version]

Webové stránky Centra pro integraci cizinců přináší informace o podpůrných programech pro cizince v ČR

Publisher: Centrum pro integraci cizinců

Licence: CC BY 4.0

Centrum pro podporu zaměstnanců : CPPZ

www.cppz.cz [current version]

Centrum je výstupem projektu "Outplacement pro velké podniky" Iniciativy Společenství Equal, jeho posláním je podporovat zaměstnanost všech osob bez rozdílu věku, pohlaví a vzdělání a pomoci k jejich uplatnění na pracovním trhu.

Publisher: Dopravní vzdělávací institut

Herecká asociace

hereckaasociace.cz [current version]

Stránky profesní odborové organizace výkonných umělců. Organizační struktura, zápisy z Valných hromad, fotogalerie.

Publisher: Herecká asociace

Karierní a pracovní poradenství

kappo.cz [current version]

Projekt na podporu sociální integrace a zaměstnanosti osob ohrožených sociálním vyloučením. Zaměřuje se na pracovně-právní a kariérní poradenství a pomoc při zprostředkování zaměstnání

Publisher: Člověk v tísni

Legální migrace - otevřená šance

imigracecz.org [current version]

Informace o možnostech zapojení zahraničních pracovníků v rámci českého trhu práce, pokyny pro potencionální zaměstnance i zaměstnavatele

Publisher: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Meta : sdružení pro příležitosti mladých migrantů

meta-ops.eu [current version]

Informace o vzdělávání cizinců v rámci jejich integrace na pracovním trhu v ČR. Podpůrné materiály pro cizince i pro jejich pedagogy

Publisher: Meta - sdružení pro příležitosti mladých migrantů

Licence: CC BY-NC-ND 3.0
1