Display: visual, text

Karierní a pracovní poradenství

kappo.cz [current version]

Projekt na podporu sociální integrace a zaměstnanosti osob ohrožených sociálním vyloučením. Zaměřuje se na pracovně-právní a kariérní poradenství a pomoc při zprostředkování zaměstnání

Publisher: Člověk v tísni

Lepší škola pro všechny

www.lepsiskolaprovsechny.cz [current version]

Vzdělávací programy podporující nadání a individuální schopnosti znevýhodněných dětí.

Publisher: Člověk v tísni

Likviduj! tour : www.ceskaghetta.cz : Gulo čar

ceskaghetta.cz [current version]

Webové stránky o problematice sociálně vyloučených skupin. Web vznikl i jako podpora hudebního turné skupiny Gulo čar, která se snažila v rámci koncertování na problematiku poukázat

Publisher: Člověk v tísni

Nová škola, o.p.s.

www.novaskolaops.cz [current version]

Stránky obecně prospěšné společnosti podporující inkluzivní vzdělávání menšin, cizinců a jinak sociálně či kulturně znevýhodněných dětí a mládeže. Součástí organizační struktura, výroční zprávy, inf. o vzdělávacích kurzech a realizovaných projektech.

Publisher: Nová škola

Polis : podpora sociálně - integračních politik a služeb

epolis.cz [current version]

Informace o projektu na podporu sociálně integrační politiky měst. Snaha o řešení fenoménu nové chudoby

Publisher: Člověk v tísni

R-Mosty

r-mosty.cz [current version]

Informace o aktivitách neziskové společnosti zaměřené na prevenci a podporu vzdělanosti sociálně slabších osob, především Romů. Obsahuje programy sociální prevence pro děti a mládež, odborné poradenství, . Součástí je Drom : komiks o romské historii

Publisher: R-Mosty

1