Display: visual, text

Augustin : zkvalitnění a rozšíření možnosti studia na Univerzitě Hradec Králové pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami

www.augustin-uhk.cz [current version]

Stránky projektu, který se snaží rozvíjet inkluzivní prostředí na Univerzitě Hradec Králové. Obsahuje popis projektu, výstupy.

Publisher: Univerzita Hradec Králové. Augustin - středisko pro studenty se specifickými potřebami

Centrum aplikovaných pohybových aktivit (APA) FTK UP v Olomouci : Centrum APA

apa.upol.cz [current version]

Projekt se zabývá zlepšením rovných příležitostí dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Publisher: Univerzita Palackého. Katedra aplikovaných pohybových aktivit. Centrum aplikovaných pohybových aktivit

Licence: CC BY 4.0

Férová škola

ferovaskola.cz [current version]

Informace o projektu podporující a oceňující školy, které vytvářejí spravedlivé prostředí pro všechny děti. Součástí články právního blogu, zajímavé dokumenty o inkluzivním vzdělávání a dalším

Publisher: Liga lidských práv

Inkluze.cz

www.inkluze.cz [current version]

Portál o inkluzívním vzdělávání se zaměřením na děti se zdravotním postižením určený učitelům, rodičům i široké veřejnosti.

Publisher: Rytmus - od klienta k občanovi

Inkluzivní škola.cz : informační portál zaměřený na začleňování žáků-cizinců do českého vzdělávacího systému

www.inkluzivniskola.cz [current version]

Informace o začleňování cizinců do českých škol, migraci, češtině jako cizím jazyku, principech výuky a dalším. Součástí kazuistiky, studijní materiály a příklady dobré praxe.

Publisher: Meta - sdružení pro příležitosti mladých migrantů

Licence: CC BY-NC 3.0

Journal of Exceptional People

jep.upol.cz [current version]

Recenzovaný odborný časopis zaměřený na výuku osob se specifickými potřebami. Plné texty od roku 2012.

Publisher: Univerzita Palackého

Nová škola, o.p.s.

www.novaskolaops.cz [current version]

Stránky obecně prospěšné společnosti podporující inkluzivní vzdělávání menšin, cizinců a jinak sociálně či kulturně znevýhodněných dětí a mládeže. Součástí organizační struktura, výroční zprávy, inf. o vzdělávacích kurzech a realizovaných projektech.

Publisher: Nová škola

Portál pro školní asistenty a asistenty pedagogů

www.asistentpedagoga.cz [current version]

Stránky obsahují ucelené informace týkající se profese asistenta pedagoga. Popis a náplň práce, potřebné vzdělání k výkonu profese asistenta.

Publisher: Nová škola

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

www.inkluze.upol.cz [current version]

Web podporující rozvoj inkluzivního vzdělávání v České republice. Obsahuje podpůrná opatření pro žáky se znevýhodněním, metodiky prdagogické práce, katalogy čiností, nabídka vzdělávacích kurzů.

Publisher: Univerzita Palackého. Pedagogická fakulta

1