Display: visual, text

Centrum aplikovaných pohybových aktivit (APA) FTK UP v Olomouci : Centrum APA

apa.upol.cz [current version]

Projekt se zabývá zlepšením rovných příležitostí dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Publisher: Univerzita Palackého. Katedra aplikovaných pohybových aktivit. Centrum aplikovaných pohybových aktivit

Licence: CC BY-NC 3.0

Prader-Willi syndrom

www.prader-willi.cz [current version]

Informace o syndromu Prader-Willi, projevech a péči podle věku, organizacích a centrech, které se postiženým dětem věnují. Součástí poradna lékaře a příběhy dětí

Publisher: MeDitorial

1