Display: visual, text

Asociace speciálních pedagogů ČR

aspcr.cz [current version]

Informace o organizaci sdružující speciální pedagogy, kteří se zabývají speciální pedagogikou. Součástí aktuality z konferencí a změn v oboru.

Publisher: Asociace speciálních pedagogů ČR

Centrum aplikovaných pohybových aktivit (APA) FTK UP v Olomouci : Centrum APA

apa.upol.cz [current version]

Projekt se zabývá zlepšením rovných příležitostí dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Publisher: Univerzita Palackého. Katedra aplikovaných pohybových aktivit. Centrum aplikovaných pohybových aktivit

Licence: CC BY 4.0

DYS-centrum® Praha o.s.

dyscentrum.org [current version]

Stránky sdružení občanů a právnických osob, kterých se jakýmkoli způsobem dotýká problematika specifických poruch učení a chování. Organizační struktura, výroční zprávy, inf. o vzdělávacích kurzech, seminářích, projektech.

Publisher: DYS-centrum Praha

JABOK - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

www.jabok.cz [current version]

Stránky vyšší odborné školy vzdělávající studenty v souladu s pedagogickými a pastoračními principy. Součástí stránek historie a organizační struktura školy. Informace o pořádaných projektech a vzdělávacích kurzech.

Publisher: Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Journal of Exceptional People

jep.upol.cz [current version]

Recenzovaný odborný časopis zaměřený na výuku osob se specifickými potřebami. Plné texty od roku 2012.

Publisher: Univerzita Palackého

Projekt Výuka k různorodosti

www.nejsmevsichnistejni.cz [current version]

Projekt je zaměřen na vytvoření učebních opor potřebných pro výuku k různosti v oblasti problematiky menšin, především menšiny OZP.

Publisher: Centrum vizualizace a interaktivity vzdělávání

Speciální pedagogika : časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky

userweb.pedf.cuni.cz/specialnipedagogika/ [current version]

Recenzovaný časopis zaměřený na speciální pedagogiku, jehož úkolem je poskytovat prostor pro teorii i praxi oboru.

Publisher: Univerzita Karlova

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

www.inkluze.upol.cz [current version]

Web podporující rozvoj inkluzivního vzdělávání v České republice. Obsahuje podpůrná opatření pro žáky se znevýhodněním, metodiky prdagogické práce, katalogy čiností, nabídka vzdělávacích kurzů.

Publisher: Univerzita Palackého. Pedagogická fakulta

1