Display: visual, text

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání

cosiv.cz [current version]

Společnost usilující o rovný přístup všech osob ke kvalitnímu vzdělávání v běžných školách a školských zařízeních hlavního výchovně vzdělávacího proudu. Součástí poradenství, materiály a informace o aktuálním dění.

Publisher: Society for All

DYS-centrum® Praha o.s.

dyscentrum.org [current version]

Stránky sdružení občanů a právnických osob, kterých se jakýmkoli způsobem dotýká problematika specifických poruch učení a chování. Organizační struktura, výroční zprávy, inf. o vzdělávacích kurzech, seminářích, projektech.

Publisher: DYS-centrum Praha

Portál pro školní asistenty a asistenty pedagogů

www.asistentpedagoga.cz [current version]

Stránky obsahují ucelené informace týkající se profese asistenta pedagoga. Popis a náplň práce, potřebné vzdělání k výkonu profese asistenta.

Publisher: Nová škola

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

www.inkluze.upol.cz [current version]

Web podporující rozvoj inkluzivního vzdělávání v České republice. Obsahuje podpůrná opatření pro žáky se znevýhodněním, metodiky prdagogické práce, katalogy čiností, nabídka vzdělávacích kurzů.

Publisher: Univerzita Palackého. Pedagogická fakulta

1