Display: visual, text

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání

cosiv.cz [current version]

Společnost usilující o rovný přístup všech osob ke kvalitnímu vzdělávání v běžných školách a školských zařízeních hlavního výchovně vzdělávacího proudu. Součástí poradenství, materiály a informace o aktuálním dění.

Publisher: Society for All

1