Display: visual, text

Aisis

www.aisis.cz [current version]

Občanské sdružení realizující obecně prospěšné programy. Informace o projektech a o nabídce pro školy, firmy a neziskové organizace.

Publisher: AISIS

Archeologie na dosah

www.archeologienadosah.cz [current version]

Stránky zaměřené na prezentaci archeologie, pravěkých a starověkých dějin a archeologického kulturního dědictví pro širokou veřejnost; informace o oboru archeologie, metodika, vzdělávací programy, přednášky.

Publisher: Národní muzeum

Asociace debatních klubů České republiky

debatovani.cz [current version]

Stránky nevládní neziskovou organizací, sdružením debatérů (dětí a mládeže), jejich učitelů, trenérů a rozhodčích. Informace o asociaci, debatní lize, projektech, reprezentaci a aktuálním dění.

Publisher: Asociace debatních klubů ČR

Centrum aplikovaných pohybových aktivit (APA) FTK UP v Olomouci : Centrum APA

www.apa.upol.cz/web/ [current version]

Projekt se zabývá zlepšením rovných příležitostí dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Publisher: Univerzita Palackého. Katedra aplikovaných pohybových aktivit. Centrum aplikovaných pohybových aktivit

Licence: CC BY-NC 3.0

Česko mluví o vzdělávání

ceskomluvi.cz [current version]

Stránky kampaně, jejímž cílem je vytyčení jasné koncepce vzdělávací politiky. Součástí jsou články, videa, diskuse, názory a pohledy na vzdělávání od důležitých osobností.

Publisher: EDUin

Den vědy

denvedy.ff.cuni.cz [current version]

Stránky Dne vědy FF UK, na kterém se seznamují zájemci o studium, odborná akademická a široká veřejnost s vědeckými aktivitami a projekty FF UK. Informace o programu, výstavě a přednášejících.

Publisher: Univerzita Karlova

Dotkni se 20. století!

www.dvacatestoleti.eu [current version]

Stránky projektu podporujícího výuku československých a českých dějin 20. století na základních a středních školách, zahrnují výukový materiál, edukační programy, e-learningové lekce, informace o expozicích, virtuálních výstavách.

Publisher: Národní muzeum

Institut celoživotního vzdělávání

www.icv.mendelu.cz [current version]

Informace o institutu, projektech, novinkách, mezinárodní vědecké konferenci ICOLLE a dalším.

Publisher: Mendelova univerzita. Institut celoživotního vzdělávání

Logopedická prevence u dětí a žáků v ČR

www.alos-lp.cz [current version]

Stránky projektu, v jehož rámci jsou realizovány vzdělávací kurzy zabývající se logopedickou prevencí. Informace o projektu a aktualitách.

Publisher: Asociace logopedů ve školství

Národní ústav pro vzdělávání

vuppraha.cz [current version]

Stránky ústavu zabývajícího se problematikou rozvoje všeobecně vzdělávacího školství. Informace o ústavu, jeho činnostech a rámcových vzdělávacích programech.

Publisher: Národní ústav pro vzdělávání

Projekt tři nástroje

www.jh-inst.cas.cz/3nastroje/ [current version]

Stránky projektu, jehož hlavním cílem je zapojení mladé generace do oblasti vědy a techniky. Součástí informace o projektu, virtuální exkurze a toulky historií.

Publisher: Akademie věd ČR. Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského

1 2