Display: visual, text

Nová škola, o.p.s.

www.novaskolaops.cz [current version]

Stránky obecně prospěšné společnosti podporující inkluzivní vzdělávání menšin, cizinců a jinak sociálně či kulturně znevýhodněných dětí a mládeže. Součástí organizační struktura, výroční zprávy, inf. o vzdělávacích kurzech a realizovaných projektech.

Publisher: Nová škola

1