Display: visual, text

Férová škola

ferovaskola.cz [current version]

Informace o projektu podporující a oceňující školy, které vytvářejí spravedlivé prostředí pro všechny děti. Součástí články právního blogu, zajímavé dokumenty o inkluzivním vzdělávání a dalším

Publisher: Liga lidských práv

1