Display: visual, text

Webarchiving.cz

webarchiving.cz [current version]

Stránky věnující se archivaci webu. Obsahují aktuální informace v oblasti webarchivingu, metadatové specifikace a uchovávání digitálních dokumentů.

Publisher: Kvasnica, Jaroslav

Licence: CC BY-NC-SA 4.0

Webarchiv : památník českého internetu

webarchiv.cz [current version]

Informace o projektu řešeném Národní knihovnou ČR ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou a Ústavem výpočetní techniky Masarykovy univerzity, který se zabývá archivací "českého" webu. Partneři projektu, informace o metodologii práce, seznam archivovaných webů, statistické informace, publikační činnost

Publisher: Národní knihovna ČR

Licence: CC BY-NC-ND 4.0

Webarchiv : vývoj centralizovaného rozhraní pro vytěžování velkých dat z webových archivů

webarchiv.cz/vyvoj/ [current version]

Cílem projektu je aplikovaný výzkum a experimentální vývoj systému pro identifikaci, správu a zpracování širokého spektra dat českého webového archivu. Stránky obsahují informace o projektu, harmonogram a dokumenty.

Publisher: Národní knihovna ČR

Licence: CC BY-NC-ND 4.0
1