Display: visual, text

Digital Preservation CZ - BLOG : blog o dlouhodobé ochraně digitálních informací

digital-preservation-cz.blogspot.cz [current version]

Blog informuje o novinkách z oblasti digital preservation v knihovnách, archivech, muzeích a dalších. Metadata, formáty, nástroje, architektura i hardware pro dlouhodobou archivaci, výzkumné projekty v této oblasti.

Publisher: Melichar, Marek

Národní úložiště šedé literatury

nusl.techlib.cz [current version]

Informace o projektu Národní technické knihovny, jehož cílem je budování Národního úložiště šedé literatury. Informace o základních komponentách projektu, jako je typologie digitálních objektů, použitý software, metadata a identifikátory

Publisher: Národní technická knihovna

Licence: CC BY-SA 4.0

Old maps online : sites

help.oldmapsonline.org [current version]

Stránky projektu, který se věnuje digitalizaci a online zpřístupnění historických map. Informace o metodice skenování map, vytváření příslušných metadat, online zpřístupňování a vyhledávání v kolekci elektronických map. Součástí je návod na instalaci v rámci projektu vytvořeného softwaru IIPImage JPEG2000 pro zpřístupnění map. Veškeré informace jsou v anglickém jazyce

Publisher: Moravská zemská knihovna

Webarchiving.cz

webarchiving.cz [current version]

Stránky věnující se archivaci webu. Obsahují aktuální informace v oblasti webarchivingu, metadatové specifikace a uchovávání digitálních dokumentů.

Publisher: Kvasnica, Jaroslav

Licence: CC BY-NC-SA 4.0
1