Display: visual, text

IN-PROVE : projekt NK ČR, MZK a VKOL

vdk.nkp.cz [current version]

Stránky projektu, jehož cílem je vytvoření integrovaného systému pro práci s konzervačními sbírkami a průzkum proveniencí knižních celků ve sbírkách NK ČR. Informace o projektu, součástí dokumenty a prezentace a aplikace Virtuální depozitní knihovna.

Publisher: Národní knihovna ČR

1