If you see this page, it is not possible to search the archive right now. Some links may return an error.

We are trying to resolve the problem. Please, try to load Webarchiv again later.Display: visual, text

Amnesty International ČR

www.amnesty.cz [current version]

Informace o Amnesty International v České republice, která dohlíží na dodržování lidských práv ve světě, a jejich současných projektech a kampaní

Publisher: Amnesty International ČR

Asociace průvodců v problematice rizikového chování

restrikce.cz [current version]

Cílem asociace je prosazování dodržování lidských práv zvláště v oblasti služeb se základním zaměřením na sociální služby. Stránky obsahují informace o společnosti a měsíčně vydávaný informační bulletin Skok

Publisher: Asociace průvodců v problematice rizikového chování

Bulletin Centra pro lidská práva a demokratizaci

www.iips.cz/cs/lidska-prava/bulletin-centra/ [current version]

Bulletin Centra přidruženému k Mezinárodnímu politologického ústavu Masarykovy univerzity. Časopis je rozdělen do čtyř tématických okruhů: mezinárodní trestní soudnictví, evropský systém ochrany lidských práv, zahraniční politika a lidská práva, česká politika a lidská práva

Publisher: Masarykova univerzita. Mezinárodní politologický ústav

Centrum pro lidská práva a demokratizaci

www.centrumlidskaprava.cz [current version]

Stránky nezávislé akademické instituce, která sleduje lidská práva v Česku i zahraničí z odborného sociálněvědního a mezinárodněprávního pohledu. Obsahuje informace o lidských právech, pořádaných konferencích,součástí fulltextový měsíčník Bulletin.

Publisher: Centrum pro lidská práva a demokratizaci

Dialog

humanisti.cz [current version]

Jedná se o stránky Humanistického centra Dialog, jehož cílem je podpora a šíření humanistických myšlenek, ochrana lidských práv a rozvoj občanské společnosti různými formami kulturních a společenských činností. Zdroj zaroveň obsahuje informace o adopcích afrických dětí jako největší aktivitě centra.

Publisher: Humanistické centrum Dialog

Digitální svobody : kontrola pod kontrolou

digitalnisvobody.cz [current version]

Program organizace Iuridicum Remedium, ve kterém hájí svobody a práva jednotlivců na území digitálního světa.

Publisher: Iuridicum Remedium

Licence: CC BY-NC-SA 4.0

EkoBrána

ekobrana.cz/ [current version]

Webové stránky informují o probíhajících záměrech a koncepcích v Brně a na Jižní Moravě, které mohou mít vliv na životní prostředí

Publisher: NESEHNUTÍ Brno

Liga lidských práv

www.llp.cz [current version]

Informace nevládní organizaci, jejímž cílem je ochrana lidských práv v rozsahu, ve kterém tato práva garantuje Listina základních práv a svobod a závazné mezinárodní smlouvy. Systémová doporučení pro řešení problematiky dodržování lidských práv, konference a semináře, služby pro veřejnost

Publisher: Liga lidských práv

Namasté Nepál

namastenepal.cz [current version]

Stránky o Nepálu a aktivitách spojených s humanitární, vzdělávací a kulturní podporou lidí v Nepálu. Součástí jsou informace o občanském sdružení Namasté Nepál jeho stanovy, členové, forma pomoci

Publisher: Namasté Nepál

Pro bono aliance

probonoaliance.cz [current version]

Stránky sdružení, které se zasazuje o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí. Informace o sdružení, popis jednotlivých projektů, aktuality a další aktivity. Součástí je fotogalerie z vybraných organizovaných událostí.

Publisher: Pro bono aliance

Slovo 21

www.slovo21.cz [current version]

Stránky neziskové organizace mezi jejíž hlavní aktivity patří boj proti rasismu, ochrana lidských práv, vytváření tolerance vůči minoritám, zejména Romům a budování multikulturní společnosti.

Publisher: Občanské sdružení Slovo 21

Tibinfo : informační systém o Tibetu

tibinfo.cz [current version]

Stránky přinášejí informace o Tibetu - historie, kultura, náboženství, politická situace aj.

Publisher: Spolek Lungta

1 2