Display: visual, text

Acta Politologica

www.acpo.cz [current version]

Recenzovaný odborný časopis zaměřený především na politologii a interdisciplinární výzkum ve vztahu k politologii. Dostupné též v tištěné podobě.

Publisher: Univerzita Karlova. Institut politologických studií

Annual of Language & Politics and Politics of Identity : ALPPI

alppi.eu [current version]

Recenzovaný časopis v angličtině zabývající se jazykovou politikou a politickou identitou, obsahuje původní vědecké práce.

Publisher: Univerzita Karlova. Institut politologických studií

Centrum pro sociálně-tržní ekonomiku a otevřenou demokracii : CESTA

centrum-cesta.cz [current version]

Zdroj vyjadřující se k politickým a sociálně-ekonomickým tématům a problémům v České republice.

Publisher: CESTA

Centrum pro studium demokracie a kultury

cdk.cz [current version]

Stránky neziskové vzdělávací a kulturní organizace prosazující komunikaci mezi politickou a kulturní oblastí. Součástí jsou informace o organizaci samotné, vydavatelské činnosti a realizovaných projektech.

Publisher: Centrum pro studium demokracie a kultury

Česká společnost pro politické vědy

cspv.cz [current version]

Sdružení profesionálních pracovníků a zájemců o politické vědy. Součástí stanovy společnosti, periodikum Politologická revue.

Publisher: Česká společnost pro politické vědy

CEVRO - Liberálně-konzervativní akademie

www.cevro.cz [current version]

Stránky občanského sdružení, které se zaměřuje na popularizaci liberálně-konzervativních myšlenek a podporu pravicové politiky. Obsahují informace o sdružení, o studiu na akademii, vydaných publikacích a přehled akcí a událostí.

Publisher: CEVRO - Liberálně-konzervativní akademie

Evropská akademie pro demokracii : EAD

www.ead.cz [current version]

Stránky sdružení zaměřeného na podporu kulturních, vzdělávacích a hospodářských projektů s cílem podpořit vztahy České republiky se zahraničím. Aktuální informace, přehled seminářů, fotogalerie.

Publisher: Evropská akademie pro demokracii

Fakulta sociálních věd : Univerzita Karlova

fsv.cuni.cz [current version]

Stránky fakulty, která zajišťuje vzdělání v oboru společenské vědy, ekonomie, politologie, masmédia. Součástí informace o ústavu, studiu, údaje o výzkumu, vědecké a publikační činnosti.

Publisher: Univerzita Karlova. Fakulta sociálních věd

Informační institut

www.informacniinstitut.cz [current version]

Stránky Informačního institutu zaměřeného na výzkum v politických otázkách. Přehled aktuálního dění, součástí blog, vysvětlení metodologie a index finanční svobody.

Publisher: Informační institut

Institut politologických studií

ips.fsv.cuni.cz [current version]

Stránky institutu zaměřeného na politologii, mezinárodní vztahy a bezpečnostní studia obsahují informace o struktuře institutu, o studiu, údaje o vědecké a výzkumné činnosti.

Publisher: Univerzita Karlova. Institut politologických věd

Internetový politologický časopis e-Polis

e-polis.cz [current version]

Publikační a informační server se zaměřením na politologii, mezinárodní vztahy a mezinárodní bezpečnost.

Publisher: Česko-slovenská unie studentů politických věd. Akademický spolek

Klub mladých politologů

politologove.cz [current version]

Informace o aktivitách Klubu mladých politologů

Publisher: Klub mladých politologů

1 2