Display: visual, text

Asociace metodiků : AMATE

www.amate.cz [current version]

Stránky sdružení zabývající se zdokonalením výuky cizích jazyků na všech typech škol v ČR. Informace o sdružení, konferencích, projektech a aktuálním dění.

Publisher: AMATE

Naše řeč

nase-rec.ujc.cas.cz [current version]

Odborné příspěvky z oblasti lingvistiky zaměřené na český jazyk

Publisher: Akademie věd ČR. Ústav pro jazyk český

Philologica.net : an Online Journal of Modern Philology

philologica.net [current version]

Elektronický časopis o moderní filologii. Odborné příspěvky z oblasti jazykovědy

Publisher: Společnost Viléma Mathesia

1