Display: visual, text

Česká a slovenská asociace učitelů jazykových center na vysokých školách

casajc.ff.cuni.cz [current version]

Stránky asociace podporující výuku a výzkum cizích jazyků na vysokých školách, organizační struktura, aktuality. Součástí odborný recenzovaný časopis CASALC Review.

Publisher: Česká a slovenská asociace učitelů jazykových center na vysokých školách

Czech Republic

www.czech.cz [current version]

Oficiální web České republiky obsahující základní fakta o historii, politice, přírodě, ekonomice, turistice a kultuře, informace pro zájemce o studium, práci či podnikání v ČR

Publisher: Ministerstvo zahraničních věcí

Dejte mi pevný bod a pohnu i českým školstvím

dejtemipevnybod.cz [current version]

Stránky věnující se problematice vzdělávání přináší informace o školení, O2 Chytrá škole, postřehy a inspirace pro výuku.

Publisher: Boháčková, Petra

Licence: CC BY-NC-SA 4.0

Gymnázium Karla Čapka, Dobříš

gymkc.cz [current version]

Informace o škole, výuce, projektech a dalším. Součástí kronika a bohatá fotogalerie.

Publisher: Gymnázium Karla Čapka

Gymnázium Nad Kavalírkou, Praha 5

www.kavalirka.cz [current version]

Informace o škole, zaměstnancích, výuce, úspěších studentů, aktivitách a aktuálním dění.

Publisher: Gymnázium, Praha 5, Nad Kavalírkou 1

Gymnázium Pardubice

www.gypce.cz [current version]

Informace o škole, její historii, projektech, výuce, úspěších studentů a aktuálním dění.

Publisher: Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083

Jaroslav Reichl

www.jreichl.com [current version]

Stránky učitele fyziky a matematiky na střední škole. Informace k jeho výuce, projektech, součástí ukázky maturitních prací a multimediální encyklopedie fyziky.

Publisher: Reichl, Jaroslav

Kabinet informačních studií a knihovnictví

kisk.phil.muni.cz [current version]

Informace o studijních oborech, předpisech a vyučovaných předmětech. Součástí je fotogalerie z pořádaných akcí a zázemí Kabinetu

Publisher: Masarykova univerzita. Kabinet informačních studií a knihovnictví

Musica viva in schola XXIII.

www.ped.muni.cz/wmus/studium/sborniky/musica_viva_in_schola_xxiii.pdf [current version]

Sborník referátů, které zazněly v rámci XXVI. mezinárodní hudebně pedagogické konference Musica viva in schola konané 16.-18. října 2012 v Cikháji. Tématem příspěvků je příprava a výchova pedagogů hudební výchovy. Obsahují anglické resumé.

Publisher: Masarykova univerzita

Právnická fakulta

www.law.muni.cz [current version]

Informace o Právnické fakultě Masarykovy univerzity: historie, organizační struktura, formy studia, zaměstnanci, studenti, soupis publikační činnosti, informace o grantech a realizovaného výzkumu

Publisher: Masarykova univerzita. Právnická fakulta

Skoropsycho

skoropsycho.bloger.cz [current version]

Blog studenta psychologie, který přináší články z oblasti obecné psychologie, tipy na studijní literaturu a webové stránky, rozhovory a přednášky předních světových psychologů.

Publisher: Brožek, Pavel

Společnost učitelů matematiky JČMF

www.suma.jcmf.cz [current version]

Stránky zaměřené na zkvalitnění výuky matematiky na českých školách, jejichž součástí jsou sborníky z konferencí, projekty, metody práce, publikace a další

Publisher: Jednota českých matematiků a fyziků. Společnost učitelů matematiky

1 2