Display: visual, text

Časopis pro právní vědu a praxi

journals.muni.cz/cpvp [current version]

Odborný právnický časopis, který se zaměřuje na publikaci původních vědeckých statí z oblasti práva a právní vědy, praktičtěji orientovaných příspěvků, informací z vědeckého života a recenzí. Dostupné též v tištěné podobě.

Publisher: Masarykova univerzita. Právnická fakulta

Právnická fakulta

www.law.muni.cz [current version]

Informace o Právnické fakultě Masarykovy univerzity: historie, organizační struktura, formy studia, zaměstnanci, studenti, soupis publikační činnosti, informace o grantech a realizovaného výzkumu

Publisher: Masarykova univerzita. Právnická fakulta

Právnická fakulta : Univerzita Karlova

prf.cuni.cz [current version]

Stránky Právnické fakulty Univerzity Karlovy, která uskutečňuje vzdělávací a vědeckou činnost v oboru právo. Informace o fakultě, studiu, vědě a aktuálním dění.

Publisher: Univerzita Karlova

1