Display: visual, text

Právnická fakulta

www.law.muni.cz [current version]

Informace o Právnické fakultě Masarykovy univerzity: historie, organizační struktura, formy studia, zaměstnanci, studenti, soupis publikační činnosti, informace o grantech a realizovaného výzkumu

Publisher: Masarykova univerzita. Právnická fakulta

1