Display: visual, text

Aplikace práva : první autorský odborný časopis

www.aplikaceprava.cz [current version]

Elektronický právní časopis určený pro právní praxi i dalším zájemcům z řad laické veřejnosti se zájmem o právo.

Publisher: JUDr. Luboš Chalupa

Licence: CC BY-SA 3.0 CZ

Časopis pro právní vědu a praxi

journals.muni.cz/cpvp [current version]

Odborný právnický časopis, který se zaměřuje na publikaci původních vědeckých statí z oblasti práva a právní vědy, praktičtěji orientovaných příspěvků, informací z vědeckého života a recenzí. Dostupné též v tištěné podobě.

Publisher: Masarykova univerzita. Právnická fakulta

Christabel : o právu a jiných radostech

christabel.bloguje.cz [current version]

Události z oblasti českého práva psané formou postřehů z praxe

Publisher: Christabel

Dostupný advokát : právní služby online

dostupnyadvokat.cz [current version]

Stránky advokátní kanceláře, online konzultace, články obsahující rady jak postupovat v právnických záležitostech.

Publisher: Preuss, Ondřej

Licence: CC BY-NC-SA 3.0 CZ

Epravo.cz

www.epravo.cz [current version]

Články, komentáře, judikatura a aktuality z následujících oblastí práva: občanské, obchodní, trestní, finanční, správní, ústavní, evropské, pracovní a mezinárodní právo veřejné

Publisher: EPRAVO.CZ

Eur-lex : přístup k právu Evropské unie

eur-lex.europa.eu [current version]

EUR-Lex poskytuje přímý bezplatný přístup k právu Evropské unie. Systém umožňuje nahlédnout do Úředního věstníku Evropské unie a obsahuje kromě jiného smlouvy, právní předpisy, zvykové právo a návrhy právních předpisů

Publisher: Úřad pro úřední tisky

Forenzní vědy, právo, kriminalistika

www.vsfs.cz/?id=2505-forenzni-vedy-pravo-kri... [current version]

Stránky vědeckého recenzovaného časopisu, který obsahuje studie a analýzy z oblasti právní teorie a jednotlivých oborů soukromého a veřejného práva, kriminalistiky, vybraných forenzních vědních oborů a bezpečnostních věd.

Publisher: Vysoká škola finanční a správní

Licence: CC BY-NC-ND 4.0

IPrávník

ipravnik.cz [current version]

Online magazín o vývoji a aplikaci především českého práva, ale také otázek spojených s ES. Nabízí fundované články, aktuální informace, soudní rozhodnutí, vzory smluv a řadu jiných dalších právních textů

Publisher: C. H. BECK

Jiné právo

jinepravo.blogspot.com [current version]

Zapomeňte na to, že právo je "souborem platných právních norem". Skutečné právo je jiný svět: je to intelektuální výzva, kontext, zábava, umění, poslání, život... Tento blog přináší novinky a náhodné postřehy ze světa jiného práva

Publisher: Komárek, Jan

Law Portal : studentský magazín o právu

www.lawportal.cz [current version]

Studentský online magazín zabývající se právem, právní teorií a různými typy práva.

Publisher: Loučka, Martin

Prague Summer School

www.praguesummerschool.org [current version]

Stránka vzdělávací instituce zajišťující odborné kurzy z oblasti práva a obchodu. Součástí harmonogram kurzů, seznam lektorů.

Publisher: Prague Summer School

Právnická fakulta

www.law.muni.cz [current version]

Informace o Právnické fakultě Masarykovy univerzity: historie, organizační struktura, formy studia, zaměstnanci, studenti, soupis publikační činnosti, informace o grantech a realizovaného výzkumu

Publisher: Masarykova univerzita. Právnická fakulta

1 2 3