Display: visual, text

Archiv stránek bývalého Ministerstva informatiky

aplikace.mvcr.cz/archiv2008/micr/default.htm [current version]

Zdroj obsahuje informace o bývalém Ministerstvu informatiky a jeho klíčových projektech

Publisher: Ministerstvo vnitra ČR

Centrum pro lidská práva a demokratizaci

www.centrumlidskaprava.cz [current version]

Stránky nezávislé akademické instituce, která sleduje lidská práva v Česku i zahraničí z odborného sociálněvědního a mezinárodněprávního pohledu. Obsahuje informace o lidských právech, pořádaných konferencích,součástí fulltextový měsíčník Bulletin.

Publisher: Centrum pro lidská práva a demokratizaci

Česká advokátní komora

www.cak.cz [current version]

Zdroj obsahuje informace o České advokátní komoře, která je největší právnickou profesní organizací v České republice. Informace o organizaci, předpisy o advokacii, bulletin advokacie od roku 1994

Publisher: Česká advokátní komora

Česká komora architektů

www.cka.cc [current version]

Stránky České komory architektů obsahují informace o architektonických soutěžích v národním i evropském měřítku, právních normách související s povoláním architekta a o organizaci samotné. Součástí stránek je i elektronická verze Bulletinu ČKA

Publisher: Česká komora architektů

Epravo.cz

www.epravo.cz [current version]

Články, komentáře, judikatura a aktuality z následujících oblastí práva: občanské, obchodní, trestní, finanční, správní, ústavní, evropské, pracovní a mezinárodní právo veřejné

Publisher: EPRAVO.CZ

Integrovaný registr znečišťování

irz.cz [current version]

Veřejně dostupná databáze údajů o únicích vybraných znečišťujících látek do ovzduší, vody a půdy, informace o obsahu znečišťujících látek v odpadech a odpadních vodách. Databázi spravuje MŽP ČR

Publisher: Ministerstvo životního prostředí

Justice.cz : oficiální portál českého soudnictví

justice.cz [current version]

Stránky Ministerstva spravedlnosti. Informace o ministerstvu, soudech, státním zastupitelství, rejstříku trestů a dalším.

Publisher: Ministerstvo spravedlnosti

Komnata.cc

www.cka2011.cz [current version]

Názorová platforma mladší generace členů České komory architektů s cílem shromažďovat informace o aktivitách jejich protagonistů a současně komentovat dění v komoře z jejich perspektivy.

Publisher: Tomáš, Martin

Licence: CC BY-NC-SA 3.0 CZ

Ministerstvo dopravy

www.mdcr.cz [current version]

Komplexní informace o dopravní infrastruktuře v České republice, včetně legislativních dokumentů, které její provoz upravují

Publisher: Ministerstvo dopravy a spojů

Ministerstvo pro místní rozvoj

www.mmr.cz [current version]

Jedná se o web ministerstva pro místní rozvoj

Publisher: Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo průmyslu a obchodu

www.mpo.cz [current version]

Zdroj mapuje podnikatelské prostředí v ČR, zahraniční obchod, průmysl a stavebnictví a taktéž ekonomické vztahy k Evropské Unii.

Publisher: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ

Ministerstvo vnitra České republiky

www.mvcr.cz [current version]

Jedná se o stránky Ministerstva vnitra ČR, základní informace o struktuře, působnosti, veřejné zakázky, projekty, legislativa.

Publisher: Ministerstvo vnitra ČR

1 2