Display: visual, text

CENIA : česká informační agentura životního prostředí

cenia.cz [current version]

Informace o environmentální politice a vzdělávání, odpadovém hospodářství, posuzování vlivů na životní prostředí, Agendě 21, integrovaném registru znečišťování, ekoznačení apod.

Publisher: CENIA

Integrovaný registr znečišťování

irz.cz [current version]

Veřejně dostupná databáze údajů o únicích vybraných znečišťujících látek do ovzduší, vody a půdy, informace o obsahu znečišťujících látek v odpadech a odpadních vodách. Databázi spravuje MŽP ČR

Publisher: Ministerstvo životního prostředí

Toxické látky

toxickelatky.arnika.org [current version]

Webové stránky sdružení Arnika jsou věnovány toxickým látkám znečišťujícím životní prostředí

Publisher: Arnika

1