Display: visual, text

6. rámcový program EU : 2002 - 2006

6rp.cz [current version]

Informační materiály o uplynulém 6. rámcovém programu Evropské unie, prostřednictvím kterého bylo možno žádat o finanční podporu projektů v oblasti výzkumu a vývoje. Popis programu, tématické priority, možnosti zapojení malých a středních podniků, specifické aktivity

Publisher: Akademie věd ČR. Technologické centrum

České předsednictví Evropské unie 2009 : předsednictví v srdci Evropy

parliament.cz [current version]

Přehled akcí konaných v rámci předsednictví ČR v Radě Evropské unie. Podrobně rozepsaná agenda, tiskové zprávy, programy, fotogalerie

Publisher: Parlament. Senát. Kancelář; Parlament. Poslanecká sněmovna. Kancelář

EPortál

eportal.cz [current version]

Pravicově orientovaný webový portál polemizující o české politice a významu Evropské unie a jejím směřování

Publisher: Český portál

EU2009.cz : České předsednictví Evropské unie

www.eu2009.cz [current version]

Informace o českém předsednictví Evropské unie od 1.1.2009 do 1.7.2009. Detailně rozepsaná agenda, události během tohoto období, základní informace o Evropské unii. Součástí jsou bohaté fotogalerie z jednotlivých setkání a dalších společenských akcí

Publisher: Úřad vlády ČR

EuPortál

euportal.cz [current version]

Pravicově orientovaný webový portál polemizující o významu Evropské unie a jejím směřování

Publisher: Český portál

EuRabia

eurabia.cz [current version]

Pravicově orientovaný webový portál polemizující o dopadech imigrace muslimů do Evropy

Publisher: Český portál

Euractiv.cz : vaše internetová brána do Evropy

euractiv.cz [current version]

Český informační portál o dění v Evropské unii. Poskytuje přehledný soubor aktuálních článků a analýz z různých oblastí evropské politiky v českých souvislostech.

Publisher: Institut pro evropskou politiku EUROPEUM

Eur-lex : přístup k právu Evropské unie

eur-lex.europa.eu [current version]

EUR-Lex poskytuje přímý bezplatný přístup k právu Evropské unie. Systém umožňuje nahlédnout do Úředního věstníku Evropské unie a obsahuje kromě jiného smlouvy, právní předpisy, zvykové právo a návrhy právních předpisů

Publisher: Úřad pro úřední tisky

European Security Journal

www.esjnews.com [current version]

Online magazín zaměřený na obranu a bezpečnost v EU.

Publisher: Redakce European Security Journal

Euroskop.cz : věčně o Evropě

euroskop.cz [current version]

Oficiální zdroj informací o Evropské unii a členství České republiky v ní

Publisher: Úřad vlády ČR

Evropa mladýma očima : jedeme v tom společně

evropamladymaocima.cz [current version]

Stránky kampaně na podporu českého předsednictví EU, jejímž cílem je přiblížit české předsednictví a fungování EU dětem a mladým lidem

Publisher: Česká rada dětí a mládeže

Licence: CC BY-SA 3.0 CZ

Hospodářsko-ekonometrický portál

nevimajan.protokol.cz [current version]

Portál podávající alternativní pohled na oblasti dění hospodářské politiky v rámci uceleného systému národního hospodářství České republiky a Evropské unie

Publisher: Nevima, Jan

1 2