Display: visual, text

Česká a slovenská asociace učitelů jazykových center na vysokých školách

casajc.ff.cuni.cz [current version]

Stránky asociace podporující výuku a výzkum cizích jazyků na vysokých školách, organizační struktura, aktuality. Součástí odborný recenzovaný časopis CASALC Review.

Publisher: Česká a slovenská asociace učitelů jazykových center na vysokých školách

1