Display: visual, text

Katedra chemie : pedagogická fakulta MU

www.ped.muni.cz/wchem/ [current version]

Informace o historii, studiu a výzkumu na Katedře chemie Pedagogické fakulty Masarykovi univerzity. Součástí jsou i výukové materiály převážně z oblasti obecné a fyzikální chemie

Publisher: Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta. Katedra chemie

Musica viva in schola XXIII.

www.ped.muni.cz/wmus/studium/sborniky/musica_viva_in_schola_xxiii.pdf [current version]

Sborník referátů, které zazněly v rámci XXVI. mezinárodní hudebně pedagogické konference Musica viva in schola konané 16.-18. října 2012 v Cikháji. Tématem příspěvků je příprava a výchova pedagogů hudební výchovy. Obsahují anglické resumé.

Publisher: Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

www.ped.muni.cz [current version]

Informace o fakultě, zaměstnancích, studiu, výzkumu a aktuálním dění.

Publisher: Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta

Výzkumný záměr Škola a zdraví pro 21. století...

www.ped.muni.cz/z21/ [current version]

Projekt se zabývá problematikou zdravého životního stylu a zdravotního chování ve školách. Cílem jsou informace, které zefektivnit výchovu ke zdraví u mladé generace. Obsahuje plné texty sborníků z konference Škola a zdraví pro 21. století, které probíhaly v letech 2006 - 2009.

Publisher: Masarykova univerzita

1