Display: visual, text

Státní zdravotní ústav

www.szu.cz [current version]

Informace o ústavu, vědecké a výzkumné činnosti, mezinárodní spolupráci a službách. Součástí články z oblasti zdraví a bezpečnosti.

Publisher: Státní zdravotní ústav

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ

Vitalia.cz

www.vitalia.cz [current version]

Magazín věnující se zdraví, medicíně, jídlu a kvalitě potravin. Obsahuje i několik katalogů - farmářských trhů, lázeňských zařízení, bylinek a koření atp.

Publisher: Internet Info

Výzkumný záměr Škola a zdraví pro 21. století...

www.ped.muni.cz/z21/ [current version]

Projekt se zabývá problematikou zdravého životního stylu a zdravotního chování ve školách. Cílem jsou informace, které zefektivnit výchovu ke zdraví u mladé generace. Obsahuje plné texty sborníků z konference Škola a zdraví pro 21. století, které probíhaly v letech 2006 - 2009.

Publisher: Masarykova univerzita

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

www.zuova.cz [current version]

Informace o ústavu, vědecké a výzkumné činnosti, projektech, mezinárodní spolupráci a službách. Součástí články z oblasti zdraví a bezpečnosti.

Publisher: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

1