Display: visual, text

Asociace českých a moravských nemocnic : AČMN

acmn.cz [current version]

Informace o asociaci, právních předpisech, připomínkových řízení, aktuálním dění a sociální péči ve zdravotnictví. Součástí názory, diskuse a tiskové zprávy.

Publisher: Asociace českých a moravských nemocnic

Národní program boje proti AIDS v České republice

www.aids-hiv.cz [current version]

Stránky Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS v České republice informující o této chorobě, stavu HIV/AIDS v ČR i ve světě a preventivní materiály.

Publisher: Státní zdravotní ústav

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ

Státní zdravotní ústav

www.szu.cz [current version]

Informace o ústavu, vědecké a výzkumné činnosti, mezinárodní spolupráci a službách. Součástí články z oblasti zdraví a bezpečnosti.

Publisher: Státní zdravotní ústav

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ

Výzkumný záměr Škola a zdraví pro 21. století...

www.ped.muni.cz/z21/ [current version]

Projekt se zabývá problematikou zdravého životního stylu a zdravotního chování ve školách. Cílem jsou informace, které zefektivnit výchovu ke zdraví u mladé generace. Obsahuje plné texty sborníků z konference Škola a zdraví pro 21. století, které probíhaly v letech 2006 - 2009.

Publisher: Masarykova univerzita

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

www.zuova.cz [current version]

Informace o ústavu, vědecké a výzkumné činnosti, projektech, mezinárodní spolupráci a službách. Součástí články z oblasti zdraví a bezpečnosti.

Publisher: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

1