Display: visual, text

CEITEC : středoevropský technologický institut

ceitec.cz [current version]

Projekt výstavby středoevropského vědecko-výzkumného centra, jehož cílem je vybudovat brněnský výzkumný prostor pro vědce z různých oborů a umožnit jim vytvářet nové inovativní projekty ve spolupráci s průmyslem.

Publisher: Masarykova univerzita

Central European Journal of Public Health

www1.szu.cz/svi/cejph/ [current version]

Časopis přináší původní vědecké práce v anglickém jazyce ze všech oblastí veřejného zdraví a jeho jednotlivých oblastí.

Publisher: Státní zdravotní ústav

1