If you see this page, it is not possible to search the archive right now. Some links may return an error.

We are trying to resolve the problem. Please, try to load Webarchiv again later.Display: visual, text

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

www.lf1.cuni.cz [current version]

Informace o fakultě pro studenty, uchazeče o studium, doktorandy i absolventy. Obsahuje aktuality o dění na fakultě a o vědecké činnosti fakulty.

Publisher: Univerzita Karlova

2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

www.lf2.cuni.cz [current version]

Informace o fakultě pro studenty a uchazeče o studium. Obsahuje aktuality o dění na fakultě a o vědecké činnosti fakulty.

Publisher: Univerzita Karlova

3. lékařská fakulta : Univerzita Karlova

www.lf3.cuni.cz [current version]

Informace o fakultě pro studenty, uchazeče o studium a doktorandy. Obsahuje aktuality o dění na fakultě a o vědecké činnosti fakulty.

Publisher: Univerzita Karlova

Biomedical Papers

biomed.papers.upol.cz/ [current version]

Odborný časopis v angličtině zaměřený na biomedicínské obory, klinické případové studie a aktuální zdravotní problémy. Dostupné též v tištěné podobě, plné texty dostupné od roku 1998.

Publisher: Univerzita Palackého

Braunoviny : aktuální informace ze Skupiny B. Braun

braunoviny.bbraun.cz [current version]

Časopis poskytující aktuální informace ze světa zdravotnictví. Dostupné též v tištěné podobě, plné texty dostupné od roku 2005.

Publisher: B. Braun Medical

CEITEC : středoevropský technologický institut

ceitec.cz [current version]

Projekt výstavby středoevropského vědecko-výzkumného centra, jehož cílem je vybudovat brněnský výzkumný prostor pro vědce z různých oborů a umožnit jim vytvářet nové inovativní projekty ve spolupráci s průmyslem.

Publisher: Masarykova univerzita

Česká společnost AIDS pomoc

www.aids-pomoc.cz [current version]

Stránky společnosti pomáhající řešit každodenní situace HIV pozitivních občanů. Součástí informace o stacionáři Dům světla, poradna, nabízené služby.

Publisher: Česká společnost AIDS pomoc

Česká společnost pro ultrazvuk v medicíně

csum.cz [current version]

Česká společnost pro ultrazvuk v lékařství a biologii je členem Evropské federace společností pro ultrazvuk v lékařství a biologii (EFSUMB) se sídlem v Londýně. Za více než 25 let své existence uspořádala společnost jako hlavní pořadatel nebo spolupořadatel 2 mezinárodní konference (UBIOMED), 14 národních konferencí a 1 mezinárodní doškolovací kurz v abdominální ultrasonografii v rámci akce EUROSON SCHOOL. Vedle toho uspořádala několik seminářů a menších doškolovacích akcí.

Publisher: Česká společnost pro ultrazvuk v lékařství a biologii

Clinician and Technology Journal

ojs.cvut.cz/ojs/index.php/CTJ/ [current version]

Odborný časopis věnující se lékařství, medicíně, použití lékařských přístrojů a techniky.

Publisher: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně

Edukafarm : vzdělávání v oblasti OTC a Rx léčiv

www.edukafarm.cz [current version]

Informace o společnosti, seminářích, edukačních testech, klinické praxi a výzkumu. Součástí časopisy MediNews a FarmiNews

Publisher: Edukafarm

European Medical, Health and Pharmaceutical Journal

ojs.journals.cz/index.php/EMHPJ/ [current version]

Recenzovaný časopis v anglickém jazyce publikující výzkumné a odborné články z oblasti lékařství, zdravotnictví a farmacie.

Publisher: Central Bohemia University

Licence: CC BY 3.0

Forum zdraví.cz

www.forumzdravi.cz [current version]

Informace z různých oborů lékařství, součástí příběhy pacientů, recepty, cestopisy a praktické informace.

Publisher: Hinnerová, Šárka

1 2 3