Display: visual, text

Business & IT

bit.fsv.cvut.cz [current version]

Stránky odborného recenzovaného časopisu zaměřeného na oblast ekonomie, financí, managementu, techniky a informačních technologií.

Publisher: ČVUT. Fakulta stavební

Licence: CC BY 4.0

Česká matice technická

web.cvut.cz/cmt/ [current version]

Matice se zabývá vydáváním původní české technické literatury. Stránky informují o činnosti, členech nebo vydaných a připravovaných titulech.

Publisher: Česká matice technická

Clinician and Technology Journal

ctj.fbmi.cvut.cz [current version]

Odborný časopis věnující se lékařství, medicíně, použití lékařských přístrojů a techniky.

Publisher: Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT v Praze

Inovace pohledem inženýra

www.inovace.estranky.cz [current version]

Informace o kategorizaci inovací, historií jednotlivého technického objektu a cyklu jeho života, historii techniky jako celku a vlivech na inovace technického objektu a techniky všeobecně.

Publisher: Pekař, Václav

Licence: CC BY-NC 3.0 CZ

iPotrubí.cz

www.ipotrubi.cz [current version]

Stránky určené projektantům a výpočtářům potrubí a potrubních a tlakových systémů. Informace o návozloví, materiálu, montáži, legislativě, patentech aj.

Publisher: Pekař, Václav

Licence: CC BY 3.0 CZ

Jawa 50 Pionýr

www.jawa-50.cz [current version]

Stránky publikující články, monografie a podrobnou technickou literaturu o motocyklech Jawa 50 Pionýr. Součástí fotogalerie.

Publisher: Ševčík, Ladislav

MM průmyslové spektrum

www.mmspektrum.com [current version]

Technický měsíčník specializovaný na strojírenství. Přináší zejména informace o současných domácích i světových trendech v jednotlivých odvětvích oboru s důrazem na výrobu a praxi.

Publisher: MM publishing

Nový přístup k modelům poruch a strategii údržby

www.reliability.estranky.cz [current version]

Stránky zabývající se řešením životnosti a spolehlivosti systémů všeobecně, tj. biologických, fyzikálních i technických.

Publisher: Pekař, Václav

Licence: CC BY-NC 3.0 CZ

TC encyklopedie

www.techcorp.cz [current version]

Soubor zdrojů z oblasti vědy a techniky. Obsahuje encyklopedii pojmů, životopisy významných vědeckých osobností a časovou osu významných událostí a objevů. Rozsáhlejší témata jsou zpracována oborově

Publisher: Techcorp

Technické muzeum v Brně

www.tmbrno.cz [current version]

Stránky muzea informují o instituci, jeho odborné činnosti, expozicích, památkách, výstavách, projektech a akcích.

Publisher: Technické muzeum v Brně

Tecnicall : čtvrtletník Českého vysokého učení technické v Praze

www.tecnicall.cz [current version]

Časopis informující o výsledcích vědy, výzkumu, událostech, projektech, přednáškách a konferencích na ČVUT v Praze.

Publisher: ČVUT

1