Display: visual, text

Clinician and Technology Journal

ctj.fbmi.cvut.cz [current version]

Odborný časopis věnující se lékařství, medicíně, použití lékařských přístrojů a techniky.

Publisher: Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT v Praze

1