Display: visual, text

Clinician and Technology Journal

ojs.cvut.cz/ojs/index.php/CTJ/ [current version]

Odborný časopis věnující se lékařství, medicíně, použití lékařských přístrojů a techniky.

Publisher: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně

1