Display: visual, text

Inovace pohledem inženýra

www.inovace.estranky.cz [current version]

Informace o kategorizaci inovací, historií jednotlivého technického objektu a cyklu jeho života, historii techniky jako celku a vlivech na inovace technického objektu a techniky všeobecně.

Publisher: Pekař, Václav

Licence: CC BY-NC 3.0 CZ
1