Display: visual, text

Biomedical Papers

biomed.papers.upol.cz/ [current version]

Odborný časopis v angličtině zaměřený na biomedicínské obory, klinické případové studie a aktuální zdravotní problémy. Dostupné též v tištěné podobě, plné texty dostupné od roku 1998.

Publisher: Univerzita Palackého

Fluorescenční spektroskopie v neurovědách

psych.lf1.cuni.cz/fluorescence/Default.htm [current version]

Stránky obsahují odbornou práci, která je zaměřena na možnosti použití fluorescenční spektroskopie v lékařském výzkumu, především v oboru neurověd

Publisher: Fišar, Zdeněk

Licence: CC BY 3.0 CZ

Prague Medical Report

karolinum.cz/casopis/prague-medical-report/aktualni-cislo [current version]

Recenzovaný multidisciplinární, biomedicínský časopis 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Obsahuje články z konferencí, odborných seminářů. Dostupný též v tištěné podobě.

Publisher: Karolinum Press

Veterinární medicína

vetmed.agriculturejournals.cz [current version]

Časopis zveřejňuje odborné články a studie z oblasti veterinární medicíny a biomedicíny. Obsahuje plné texty od r. 2001, abstrakty 1991-2000.

Publisher: Výzkumný ústav veterinárního lékařství

1