Display: visual, text

Veterinární medicína

vetmed.agriculturejournals.cz [current version]

Časopis zveřejňuje odborné články a studie z oblasti veterinární medicíny a biomedicíny. Obsahuje plné texty od r. 2001, abstrakty 1991-2000.

Publisher: Výzkumný ústav veterinárního lékařství

1