Display: visual, text

Prague Medical Report

karolinum.cz/casopis/prague-medical-report/aktualni-cislo [current version]

Recenzovaný multidisciplinární, biomedicínský časopis 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Obsahuje články z konferencí, odborných seminářů. Dostupný též v tištěné podobě.

Publisher: Karolinum Press

1