Display: visual, text

Musica viva in schola XXIII.

www.ped.muni.cz/wmus/studium/sborniky/musica_viva_in_schola_xxiii.pdf [current version]

Sborník referátů, které zazněly v rámci XXVI. mezinárodní hudebně pedagogické konference Musica viva in schola konané 16.-18. října 2012 v Cikháji. Tématem příspěvků je příprava a výchova pedagogů hudební výchovy. Obsahují anglické resumé.

Publisher: Masarykova univerzita

1